Втор. 11: 22 е ... Какво е Второ. 11: 22?
Защото, ако спазвате всички тези заповеди, които ви заповядвам да вършите, ще обичате Господа, вашия Бог, ходите във всичките Му пътища и се придържате към Него. 6: 5

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.