Втор. 11: 25 е ... Какво е Второ. 11: 25?
Никой не може да устои пред вас: Господ вашият Бог ще всява страх и трепет от вас по цялата земя, на която стъпвате, както Той каза, че за вас. Ex. 23: 27

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.