Втор. 11: 26 е ... Какво е Второ. 11: 26?
Ето, днес ви предлагам благословение и проклятие: Втор. 28: 2, 15; 30: 1, 15.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.