Биографична речник

Аарон (AZ нарцис)

Аарон (AZ нарцис) - това е ... Какво е Аарон (AZ нарцис)?
Аарон (AZ нарцис) - епископ на Архангелск и Холмогори син Коломна свещеник, роден през 1781. Той е ученик на Московската славяно-гръцко-латинска академия, познава древни и нови езици и превежда от английски и немски език. Той е бил ръкоположен епископ през 1826 г., през 1830 г. - пенсиониран да почива, починал през 1842 г.

Биографичен речник. 2000.