Acoustooptics - това ... Какво acoustooptics?

akustooptikarazdel акустика, която изучава взаимодействието на светлинните вълни със звукови вълни в твърди и течни органи, които се основават на различни устройства. * AKUSTOOPTIKAAKUSTOOPTIKA Акустична раздел, който учи взаимодействието на светлинните вълни със звукови вълни в твърди вещества и течности, които се основават на различни устройства.

Енциклопедичен речник. 2009.