Придобивания са ... Какво е придобиването?
styazh'anie ( Римляни 20: 28; Притчи 10: 3; Еремия 20: 5; Mic 4: 13) - управление на личните финанси получаване предмети .....

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.