Енциклопедичен речник

Административно-териториалното деление на

На административно-териториалното деление - един ... Какво е административно-териториалното деление?

административно-териториалната deleniesistema териториалната организация на държавата въз основа на които се формират и функционират органите на държавната власт и администрация. Предвижда разделянето на територията на страната в райони, областно и областите, провинции, департаменти и т.н. В Руската федерация, административни и териториални звена на Федерацията: .. район, град на регионалното подчинение, град с регионално подчинение. * Административно-териториална DELENIEADMINISTRATIVNO териториално деление (административно-териториална единица), системата на териториална организация на страната, разделението на територията на унитарна държава или федерална държава лица от друг, според които се формират и функционират органите на държавната власт и администрация; предвижда разделянето на територията на страната в региона ( см. AREA), области ( см. AREA), областите ( см. област), провинция ( см ПРОВИНЦИИ), отдели ( виж ОТДЕЛ). Административно-териториално деление могат да бъдат съчленени (САЩ), тристепенна (Великобритания, Франция), бар-четири (Германия). В малките държави (Малта, Бахрейн) няма административно-териториално разделение.В Руската федерация административната и териториална структура се определя от субектите на Руската федерация независимо.

Енциклопедичен речник. 2009.