Укорът е ... Какво е увещание?
uvesch'a (B'A) Th - убеди, учи, да наставлява (да води) (1 Тимотей 1: 5).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.