Любовта е ... Какво е емоция?
umil'enie (Захария 12: 10; Деяния 2: 37 ..) - възбуда от обич, милост , любов. Преводът и в двата случая е неуспешен. В оригинала, в първия случай, тази дума има значение на "молитва", а втората - ". Остра болка в сърцето ми"

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.