Alases - това ... Какво alases?

alases (Якутия.), Плоски вдлъбнатини в области на вечно замръзналите скали, образувани в резултат на размразяване и потъване. От десетки метра до няколко километра. * ALASYALASY (Якутия.), Плоски вдлъбнатини в области на вечно замръзналите скали ( см. вечно замръзналите), образувани в резултат на размразяване и потъване. От десетки метра до няколко километра.

Енциклопедичен речник. 2009.