Алод - това ... Какво алод?

алод (на немски Allod, франкските alodis, от др. - Пълен и ОД - собственост) на, германските племена и феодални държави от Западна Европа свободно да се прехвърлят отделно семейство, собственост върху земята , С развитието на феодалните отношения най-малкия Allods стане зависим селянин холдинг, Rage на големи и средни собственици на земя - в benefices и феодални владения. Като реликва, алодиалното имущество също съществува под развит феодализъм. * * * ALLODALLOD (немски Allod, франкските alodis, от Ал. - Пълен и ОД - собственост), германските племена и феодални държави Зап. Европа е свободно отчуждена частна поземлена собственост. С развитието на феодалните отношения най-малкия Allods стане зависим селянин холдинг, Rage на големи и средни собственици на земя - в benefices и феодални владения. Като реликва, алодиалното имущество също съществува под развит феодализъм.

Енциклопедичен речник. 2009.