Алилхлорид - това е ... Какво е алилхлорид?

allilhloridSN 2 = HCHCH 2 CI, безцветна течност с остър, дразнещ мирис, т нагрява 44, 96 ° С. Използва се за производство на епихлорхидрин, алилов алкохол, циклопропан, глицерин, лекарства, инсектициди. * ALLILHLORIDALLILHLORID, СН = 2 СН 2 CI, безцветна течност с остър, дразнещ мирис, т нагрява 44 96 ° С Използва се за производство на епихлорхидрин, алилов алкохол, циклопропан, глицерин, лекарства, инсектициди.

Енциклопедичен речник. 2009.