Алтернативата е ... Какво е алтернатива?

Алтернативен [ТЕ], S; Добре. [Франция. алтернатива]. 1. Необходимостта да избирате между две или повече взаимно изключващи се възможности. 2. Всяка от тези функции. Имате алтернатива. * * * алтернатива (френска алтернатива, от латинската алтер - една от двете), необходимостта да се избере една от две или повече взаимно изключващи се възможности; възможност, която изключва другите или други възможности.

Енциклопедичен речник. 2009.