Енциклопедичен речник

Ампер-секунда

Ампер-секунда е ... Какво е ампер секундата?

амперна втора от количеството електроенергия; същата като висулка. * * * AMPER SECOND-SECOND, единица количество електроенергия; същата като висулка ( виж ПАНТАНТА (единица количество електроенергия)).

Енциклопедичен речник. 2009.