Биографична речник

Andrievsky Алексей

Алексей Andrievsky - това ... Какво Andrievskiy Алексей?
Андриевски Алексей Александрович - вижте статията на Андриевски (АА, МА).

Биографски речник. 2000.