Енциклопедичен речник

Андроник Родоски

Андроник Родос - един ... Какво Андроник Родос?

Андроник от Родос (аз инча пр. Д.), Древногръцкият философ, 11-и ученик на Перипатетското училище. Систематизира и публикува основните трактати на Аристотел. * * * Андроник RodosskiyANDRONIK Родос (1 век пр. Хр. Д.), Древногръцкият философ, 11 sholarha аристотелевски училище. Систематизирана и публикувани основен монографии Аристотел (я т. Н. състави "Esotericheskie").

Енциклопедичен речник. 2009.