Angelarium - това ... Какво Angelarium?
Angelarium, един от най-святото sedmichislennikov както е посочено в нашата църква, Кирил и Методий, заедно с техните ученици: gorozdo, Климент А., Savoy, и Наум. Българската църква ги разпознала като светци. - Вж. Палаузов, "Възрастта на българския цар Симеон" (Санкт Петербург, 1852).

Биографски речник. 2000.