Антагонизъм е ... Какво е антагонизъм?

АНТАГОНИЗЪМ -а; м. [от гръцки. antagōnisma - спор, борба]. 1. Неразрешено противоречие, характеризиращо се обикновено с остра борба на противоположни сили, тенденции. Расови, социални също. Недопустимост в мненията; враждебност на позициите, мненията и т.н. A. партита. 2. Biol. , zool. Борбата за съществуване, основана на желанието на организмите да се самозапазват и запазват своя вид. А. микроби. * * * антагонизъм (от гръцката антагонизъм - спор, борба), противоречие, характеризиращо се с остра борба на враждебни сили, тенденции. * АНТАГОНИСМАНТАГОНИЗЪМ (от гръцката антагонизъм - спор, борба), противоречие, характеризиращо се с остра борба на враждебни сили, тенденции.

Енциклопедичен речник. 2009.