Биографична речник

Арсений (епископ на Твер)

Арсений (епископ на Твер) - това е ... Какво е Арсений (епископ на Твер)?
Арсений (епископ на Твер) - виж статията Арсений (свещена руски) ..

Биографски речник. 2000.