Аспирацията е ... Какъв е стремежът?
ch'ayanie (Рим 6. : 8, Римляни 30: 26, Лука 2: 25, Деяния 23: 6) - желание, очакване.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.