Зърното е ... Какво е хлебар?
hlebod'ar (Битие 40: 1, 2, 5, 16, 20, 22; Ген 41: .. 10) - манастир руски лексикон на думи смисъла на: хляб дистрибутори братство. В оригинала - главният пекар.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.