Browsing Category: Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 14 е ... Какво е 1 Пар. 17: 14?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 14

Аз ще го уреди в къщата ми и в Моето царство до века; и престолът му ще бъде утвърден до века. Иса. 55: 3 Лук. 1: 32 1 Тим. 3: 15 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17:15 е ... Какво е 1Pas. 17: 15?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 15

Всички тези думи и цялото видение точно казаха на Натана на Давид. 2Светът. 7: 17 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 24 е ... Какво е 1Pas. 17: 24?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 24

И Нека името ви се величае до века, за да кажат: ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог, е Бог над Израил, и домът на слугата Ти Давида да бъде утвърден в присъствието Ти. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 27 е ... Какво е 1 пара. 17: 27?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 27

Започнете да благославяте дома на слугата си, за да бъде винаги пред вас. Защото, ако благословиш, Господи, тогава ще бъде благословен завинаги. 2Светът. 7: 29 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 3 е ... Какво е 1Par. 17: 3?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 3

Но същата нощ Божието слово дойде при Натан: 2 Царе. 7: 4 2Светът. 7: 5 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 9 е ... Какво е 1 Пар. 17: 9?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 9

И ще определя място за людете Си Израиля и ще ги насадя, и те ще живеят в собствената си място, и няма да има по-неспокоен, и нечестивите, вече няма да го оскърбява, както и преди, 2 Сам. 7: 10 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 17 е ... Какво е 1 Пар. 17: 17?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 17

Но това не беше достатъчно в очите Ти, Боже; Ти прогласяваш къщата на слугата Си и ме гледаш като велик човек, Господи Боже! 2Светът. 7: 19 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 18 е ... Какво е 1Pas. 17: 18?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 18

Какво още може да ви даде Давид за възвисяването на слугата ти? Знаеш слугата ти! Пс. 138: 1 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 21 е ... Какво е 1 Пар. 17: 21?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 21

И кой е подобен на Твоя народ Израиля, един народ в земята, при когото Бог дойде, [да] , за да изкупи собствените си хора, за да те направи име на величие и ужас - изгони народи лицето на народа ти, което си избавил от Египет. Вт. 4: 7 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия.
Прочетете Повече
1Par. 17: 4 е ... Какво е 1Par. 17: 4?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 4

Иди и кажи на слугата Ми Давида: Така казва Господ: Ти няма да Ми построиш дом, в който да обитавам 3Tsar. 8: 19 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 5 е ... Какво е 1 пара. 17: 5?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 5

Защото не се обитавал в дом, тъй като в деня, когато изведох Израиля до днес, и [отиде] от шатър в шатър и от жилище [ в жилището] . Ex. 7: 5 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 6 е ... Какво е 1 Пар. 17: 6?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 6

Където ходих с целия Израил, казах и дума да - всеки от съдиите в Израел, на което заповядах да пасе моя народ: "защо не ми построихте кедров дом?" Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 7 е ... Какво е 1 Пар. 17: 7?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 7

И сега, така да кажеш на слугата Ми Давид: Така казва Господ на Силите: Аз те взех от стадото, за да бъдеш вожд на людете Ми Израиля; 1 Сам. 16: 12 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 17: 8 е ... Какво е 1Par. 17: 8?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 17: 8

И аз бях с теб, където си ходил, и унищожих всичките ти врагове пред лицето ти и направих Твоето име, като голямо име на земята; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
Втор. 11:30 е ... Какво е Втор. 11: 30?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

Втор. 11: 30

Ето ги и тях отвъд Йордан, между другото, където слънцето захожда, в земята на ханаанците, които живеят в равнината, срещу Галгал, близо до дъба Море. Ген 12: 6 Живот. 18: 1 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
Втор. 13: 13 е ... Какво е Втор. 13: 13?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

Втор. 13: 13

Какво се яви нечестивите измежду вас, и сме изтеглили жителите на града си, като каза: "да идем и да служим на други богове, които вие не знаете" - Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 14: 14 е ... Какво е 1 Пар. 14: 14?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 14: 14

И Давид се допита до Бога и Бог му каза: Не ходи на тях, избегни ги и отиди при тях от черниците; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 12: 13 е ... Какво е 1 Пар. 12: 13?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 12: 13

Jeremiah десето, единадесето Махванай. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече
1Par. 12: 19 е ... Какво е 1 Пар. 12: 19?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 12: 19

И от племето на Манасия се приближи [някои] към Давид, когато той дойде с филистимците на бой против Саула, но не им помогнаха, защото филистимските управители, като се посъветваха, върнаха го, казвайки: На главата ни ще отиде при господаря си Саул. 1 Сам. 29: 4 Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод.
Прочетете Повече
1Par. 12: 4 е ... Какво е 1 Пар. 12: 4?
Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия на архитектурата. Никиф

1Par. 12: 4

Исмая гаваонецът силен тридесет и [управител] над тридесетте; Еремия, Яазиил, Йоанан и Йозавад от Гедера. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.
Прочетете Повече