Биографична речник

Блок Александър Лвович

Блок Александър Лвович е ... Какво представлява Блок Александър Лвович?
Блок Александър Лвович - адвокат (1852-1910 г.). Завършва курса в Университета в Санкт Петербург в Юридическия факултет. Скоро е получил отдел "Публично право" във Варшава. През 1880 г. г-н. Защитава тезата на своя майстор: "Държавна власт в европейското общество. Поглед върху политическата теория на Лоренц Щайн и френския политически ред". В своята работа авторът посочва грешката на доктрината за държавната власт на Лоренц Щайн като абстрактна сила, която стои над и извън определени социални класи. След като подробно очертава хода на конституционното развитие в Западна Европа и особено във Франция, Блок доказва зависимостта на държавната власт от управляващата класа в този период. Други творби: "Политическа литература в Русия и Русия" (Варшава, 1884 - характеризиране на славянофилите и западняците) ", на отношението на научни и философски теории за практическите дейности на държавата" (1891), "на финландски въпрос."

Биографски речник. 2000.