Чаша
ch'asha - на много места означава: съдба, мярка, наследство (Псалм 10: 6, Псалм 15: 5, Псалми 22: 5, Псалм 115: 4, Исая 51: 17 4: 21, Езекиил 23: 31, 32, Авраам 2:16, Матей 20: 22, Матей 26: 39, 1 Коринтяни 10:21).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.