Хлябът на офертата е ... Какво предлага хлябът?
hl'eby predlozh'eniya (Пример 25 :. 30; Пример 35:. 13; Пример 39 :. 36; 40 Ex. : 23, Лев 24: 5, Числа 4: 7, 1 Царе 21: 6, 3 Царе 7: 48, 1 Хрон 9:32, 1 Хр. 23:29, 1 Хрон 28: 16, 2 Хронд 2: 4 , 2 Хр. 4: 19, 2 Хр. 13: 11, 2 Царе 29: 18, Матей 12: 4, Мар 2: 26, Лука 6: 4). Хлябът от офертата се пече от 2/10 от ефа (4, 8 L ) (в оригинала не е ясно) чисто пшенично брашно със сигурност пресни. Всяка събота беше подредена на два реда ( , на две купчини) на масата (1 х 0, 5 m ), разположена в предната част на северната страна такива маси са 2: 4: 8) Тези хлябове принадлежаха на свещеници и бяха голямо светилище (Левит 24: 9). Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.