Калев Ефрафа е ... Какво е Калеб Ефрата?
H'alev-Efraf'a (1 Chronicles 2 :. 24) - см... Калеб, б.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.