Ханаанът е ... Какво е ханаанит?
Ханан (1 Тимотей 2: 3, Мат. 15: 22) е ханаанка от Финикия. ( вж. Сирофенът, Ханаан, б)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.