Катедралата е ... Какво е катедралата Катедралата?
ридание " ornoe - характеристика на апостол Яков, Петър, Йоан и Юда означаваше, че тези послания са били предназначени всички църкви (в общността на вярващите) са еднакво (в оригиналните и други преводи на разположение).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.