Tsedad - това ... Какво Tsedad?
Tsed'ad (Числа 34: 8 .; Езекиил 47. 15) - земята или планински терен на северната граница на Ханаанската земя.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.