Цената е ... Какво е Cenan?
Tsen'an (Joshua 15 :. 37) - аналог. Адифаим. ( виж Цайн)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.