Cephale е ... Какво е Cephon?
Tsef'on (наблюдател) (Numbers 26 :. 15) - аналог. Арели (в Битие 46: 16 Цифон е кръстен).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.