Чефо е ... Какво е Чефо?
Cef'o (Guardian) (Genesis 36: 11, 15, 1 Par.1: 36) - аналог. Амалик, а.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.