Серрън
Църквата (банда) (1 Царе 9: 1) от предците на Саул.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.