Веригите са ... Какви са веригите?
вериги (Исая 3:18) - разбъркване на декорации по краката. ( виж декорации)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.