Халчедон е ... Какво е халцедония?
chalcidon (Откровение 21:19) е един от сортовете кварц (халцедон), но първоначалният смисъл на думата не е ясен. ( виж скъпоценни камъни)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.