Халдея е ... Какво е Халдея?
Hald'ey е естествен жител на Халдея. Тъй като Халдея по това време беше фокусът на източната мъдрост, на някои места тази дума в Писанията се нарича научени хора - астролози (Данаил 2: 2, 10, Даниил 4: 4, Даниил 5: 7,11). ( вижте The Magi)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.