Халдея е ... Какво е Халдея?
Hald'eya (Ер 50 :. 10; Ер 51: 24, 35 ;. Езекил 16: 29; Езекиил 23: 16) - в тесен смисъл - на земята в долните течения на реките Тигър и Ефрат, обитавана в древността от хората "лют и нетърпелив" (Авакум 1: 6), един от най-големите градове, които бяха ... Ур, родното място на Авраам (за произхода на Халдея вижте Исая 23:13). Но в по-широк смисъл и е най-често се нарича земята на халдейците в Вавилония стихове (Еремия 25: .. 12; Езекиил 12: 13), който стана наследник на културата на идолопоклонство и древните халдейци. ( вижте Вавилонската земя)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.