Chaljian е ... Какво е товар?
chaljian (значението на думата не е известно) (Откровение 1: 15, Откровение 2:18) - блестящ метал или метален блясък. Същата дума в Ezd. 8: 27; Езекиил. 1: 7; Дан. 10: 6 преведени "брилянтна мед", и в Езек. 1: 4, 27; Езекиил. 8: 2 - "блясък".

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.