Шефа е ... Какво е готвач?
Шефа (Битие 36: 23; 1 Па 1: 40) - Аналогов. Алван.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.