Сто пешка е ... Какво е командир?
stonach'alnik (Изход 18: .. 21, Num 31: 14, 54. ; 1 Летописи 26: 26; 1 Лет 28: ... 1; 2 Летописи 25: 5) - един от най цивилни (и военни) ръководителите на народа на Израел, който е отговорен за съдеше людете (Изход 18: 22), че е така. управлявате всичките си работи (наричани също ", заяви ръководителят на стотици" - 2 Летописи 23: 1). ( см. стотник съд)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.