Детето е ... Какво е дете?
ch'ado - бебе, дете, син, но на някои места оригинала писано: хората (Лука 20: 34.), нещата (Матей 11: 19.), син (Лука 16: 25.).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.