Биографична речник

Килианг Егор

Килианг Егор - това ... Какво Килианг Егор?
Килианг (Егор) - писател. От неговите правни писания, по-специално, забележително е "Написването на народното право" (издание от 1812 г.). Той превежда от грузинския език "Писма от княз Вакханг Ираклиевич" (Санкт Петербург, 1812), служещ като важен материал за историята на грузинския закон. Той също така превежда произведения на Монтескьо.

Биографски речник. 2000.