Чингис - това ... Какво Чингис?
Чингис - великолепен семейство, което води от началото на Киргизстан Хан Абул Khair, който взе руско гражданство и умира през 1748 Роуд издигнат до княжеския достойнство в лицето на полковника Султан Ахмет Giray-Chinggis в Руската служба , през 1870 г .; регистрирани в провинция Самара. Гербът е включен в Ермитажа (част xII).

Биографски речник. 2000.