Хиос е ... Какво е Хиос?
H'ios (Деяния 20 :. 15) - един остров край бреговете на Мала Азия срещу Смирна (сега остров Шио).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.