Биографична речник

Tchirikov Андрей

Tchirikov Андрей Дмитриевич - е ... Какво е Чириков Андрей?
Чириков (Андрей) - фармаколог, е роден през 1849 г., първоначално работи като фармацевт в различни аптеки. През 1877 г. той е назначен за лаборатория химична лаборатория в Харков университет, където през 1880 г. получава фармацевт. През 1882 той е повишен в доцент по фармация и фармакогносия в същия университет, а през 1883 г. за неговата дисертация "Проучването на химичния състав и физичните свойства на битуминозни въглища и антрацит Донец Basin", бе присъдена степен магистър по фармация. През 1888 г. г-н. Е назначен за изключителен професор в същия отдел. Чириков публикувана: "В хода на фармакогносия" (3-то издание, Харков 1871 - 1890 г.), "Наръчник за практическо обучение по фармация от студентите по медицина" (3-то издание, Харков, 1890 г.), "Ръководство за качеството на химични анализ "(Харков, 1886) и редица статии в специални списания. От 1891 г. г-н е председател на фармацевтичното дружество в Харков.

Биографски речник. 2000.