Биографична речник

Tchirikov Грегъри С.

Tchirikov Грегъри С. - Какво е това ... Tchirikov Грегъри Сергеевич?
Чириков (Gregory S. 1835-1881) - писател. В края на Физико-математическия факултет на Харков университет, Чириков е в продължение на няколко години учител по естествени науки в sredneuchebnyh институции, а след това помощник-библиотекар на Университета Харков. Освен редица статии в "Петербург Ведомости" Korsch, "Ню таймс" и "Харков провинция вестник", той се поставя в "руски старини" голям събрани от архивни материали, статия: ". Osipovskiy, първият ректор на университета в Харков" След смъртта му "Печатът на книгите и брошурите, отпечатани в Харков от 1805 до 1879" се появи в печат. (в колекцията от Харков, издание iV, 1890). Той събра много нова информация за сатириста от началото на XIX век "Нахимов". B. R-ин.

Биографски речник. 2000.