Chirikovs - това ... Какво Chirikovs?
Chirikovs - три древен руски благородническа фамилия: 1) датира от първата половина на XVII век; неговите членове бяха войвода и войвода. Според легендата, този вид се дължи на племенника на татарския принц Бърк, Свети Петър Чудотворец на Ростов (1253), който е наследник на Петър Игнатиевич Tchirikov сервира Дмитрий Донски, и участва в битката при Куликов. Родът се записва в част VI на генеалогичната книга на провинция Тула; Гербът е включен в третата част на Генералния Ермитаж; 2) датира от началото на XVII век и записано в VI част на генеалогични книги Ярославъл и Рязан провинции и 3) да нарасне към края на XVII век и записано в VI част на генеалогична книгата на провинция Псков. Има още няколко благородни семейства на Chirikovs, от по-късен произход. B. R-ин.

Биографски речник. 2000.