Chirkina - това ... Какво Chirkina?
Chirkina - древен благородно семейство, датиращ от първата половина на XVII век и се записва в VI на родословие книгата Провинция Орел.

Биографски речник. 2000.