Биографична речник

Иван Chistyakov Dorofeyevich

Иван Chistyakov Dorofeyevich - това ... Какво Иван Chistyakov Dorofeyevich?
Chistyakov (Иван Dorofeyevich) - професор по ботаника в Московския университет, е роден през 1843 година в Кавказ, той учи в гимназията Симбирска и след това в Московския университет; през 1870 г. той е поканен да преподава анатомия и физиология на растенията в Московския университет. През 1871 г. той защитава магистърската си теза "На organogenezise мак", след известно време докторската дисертация "Историята на развитието на спорангии и спорите в по-високите криптогами, прашници и прашец yavnobraznyh". Починал през 1876 г. Благодарение на работата, с изключение на посоченото по-горе, трябва да се отбележи следното: "Beiträge цур Entwickelungsgeschichte дер кутикула", "Versuch Einer vergleichend - anatomischen Untersuchung де Stengels einiger Lemnaceen", "Materiaux излее servir а l'Histoire де ла килийка vegetale"; "Beiträge Zur Physiologie дер Pflanzenzelle" и др. SR

Биографски речник. 2000.