Биографична речник

Chistyakov София Afanasyevna

Chistyakov София Afanasyevna - това ... Какво Chistyakov София Afanasyevna?
Читякова София Афанасевна - в статията Читяков (MB, SA).

Биографски речник. 2000.